Mgr. Edita Dubanská

Advokátní kancelář

Mgr. Edita Dubanská
Praha 8, Čertův Vršek 6/285
Tel: 220 510 518
E-mail: dubanska@akdubanska.cz

Správní právo

  • Zastupování v přestupkovém řízení na úseku dopravy
  • Zastupování v řízení před katastrem nemovitostí
  • Zastupování před jinými správními orgány