Mgr. Edita Dubanská

Advokátní kancelář

Mgr. Edita Dubanská
Kyjovská 1983/1, Krč, 142 00, Praha 4
Tel: 775 737 671
E-mail: dubanska@akdubanska.cz

Správní právo

  • Zastupování v přestupkovém řízení na úseku dopravy
  • Zastupování v řízení před katastrem nemovitostí
  • Zastupování před jinými správními orgány