Mgr. Edita Dubanská

Advokátní kancelář

Mgr. Edita Dubanská
Kyjovská 1983/1, Krč, 142 00, Praha 4
Tel: 775 737 671
E-mail: dubanska@akdubanska.cz

Nemovitosti – komplexní právní servis

  • při koupi, prodeji, nájmu, podnájmu nemovitostí
  • řešení zástavních práv a realizace práv věřitelů k zastaveným nemovitostem
  • sepisovaní smluv (kupní, darovací, zástavní, o věcném břemenu, atd.) včetně právních analýz
  • příprava svěřeneckých smluv a provozování advokátní úschovy finančních prostředků
  • vztahy k družstevním bytům
  • vztahy k nájemním bytům
  • jednání s katastrálními a dalšími úřady
  • servis při správě nemovitostí