Mgr. Edita Dubanská

Advokátní kancelář

Mgr. Edita Dubanská
Kyjovská 1983/1, Krč, 142 00, Praha 4
Tel: 775 737 671
E-mail: dubanska@akdubanska.cz

Odměna

Ceník advokátních služeb poskytovaných klientům naší advokátní kanceláří v oblastech práva, je stanoven zákonem o advokacii a advokátního tarifu.

Podle povahy poskytované právní služby sjednáváme odměnu po dohodě s klientem následujícími způsoby:

Odměna hodinová

Odměna za služby advokáta je určena počtem hodin, které advokát na zpracování věci pro klienta fakticky stráví.

Hodinová sazba činní 1.000,- Kč až 1.500,- Kč a to v závislosti na složitosti jednotlivého případu.

Odměna za úkon

Odměna je stanovena pevnou sazbou za provedení určitého úkonu

Advokátní úschova peněz
Kupní/budoucí kupní smlouva – nemovitost + návrh na vklad
Dohoda o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu + dohoda o finančním vypořádání,
nebo Budoucí dohoda o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu
Darovací smlouva – nemovitost + návrh na vklad

Cena 3.000,- Kč

Klient se je vždy při převzetí případu informován o předpokládaném rozsahu práce a rovněž tak o celkových předpokládaných nákladech a hotových výdajích, které bude nutné vynaložit. V případě hodinové odměny je klient vždy informován o sazbě za hodinu.

Při dlouhodobé spolupráci je možno dohodnout odměnu individuálně.

V případě potřeby klienta lze sjednat expresní vyřízení, poskytnout služby advokáta mimo sídlo firmy, či mimo úřední hodiny, o svátcích a ve dnech pracovního volna.

Odměna advokáta je v takovém případě stanovena vždy dle dohody s klientem (obvykle s příplatkem 25 -100% z ceny) + cestovné 7,90/km.