Mgr. Edita Dubanská

Advokátní kancelář

Mgr. Edita Dubanská
Kyjovská 1983/1, Krč, 142 00, Praha 4
Tel: 775 737 671
E-mail: dubanska@akdubanska.cz

Advokátní kancelář Mgr. Edita Dubanská

Advokátní kancelář se specializuje zejména na poskytování komplexních právních služeb občanům, menším a středním podnikatelským subjektům, především pak kompletní problematikou v oblasti nemovitostí, včetně úschov peněz a listin.

Výkon advokátní činnosti advokátní kanceláře je pojištěn z titulu pojištění profesní odpovědnosti za škodu a to nad povinný zákonný limit až do výše 11.000.000,-Kč.