Mgr. Edita Dubanská

Advokátní kancelář

Mgr. Edita Dubanská
Praha 8, Čertův Vršek 6/285
Tel: 220 510 518
E-mail: dubanska@akdubanska.cz

Rodinné právo

  • Zastoupení v rozvodovém řízení (sporný i nesporný rozvod)
  • Vypořádání společného jmění manželů po rozvodu
  • Zastupování ve sporech o svěření dítěte do péče a úpravě styku dítěte s rodičem
  • Problematika výživného