Mgr. Edita Dubanská

Advokátní kancelář

Mgr. Edita Dubanská
Kyjovská 1983/1, Krč, 142 00, Praha 4
Tel: 775 737 671
E-mail: dubanska@akdubanska.cz

Pracovní právo

  • Řešení vztahů a sporů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci vzniklých v souvislosti s pracovním poměrem
  • Vznik, změny a ukončení pracovního poměru , neplatné rozvázání pracovního poměru a nároky z něj vzniklé
  • Vypracování pracovní smlouvy, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, konkurenční doložky, kvalifikační dohody atd.
  • Odpovědnost za škodu ve věcech pracovněprávních