Mgr. Edita Dubanská

Advokátní kancelář

Mgr. Edita Dubanská
Kyjovská 1983/1, Krč, 142 00, Praha 4
Tel: 775 737 671
E-mail: dubanska@akdubanska.cz

Obchodní právo

  • Obchodní závazkové vztahy – sepsání a připomínkování smluv v režimu obchodního zákoníku (kupní, mandátní, o dílo, o obchodním zastoupení, o prodeji a nájmu podniku, o převodu obchodního podílu, smlouvy o smlouvách budoucích atd.)
  • Zakládání obchodních společností a družstev a změny v nich, včetně jednání s notáři a zastupování před živnostenským úřadem a v řízení ve věcech obchodního rejstříku
  • Zastupování v insolvenčním řízení (podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení, přihlášení pohledávky, jednání s insolvenčním správcem)
  • Zastupování v soudním řízení ve věcech obchodněprávních, včetně rozhodčího a exekučního řízení, vymáhání pohledávek a podavání jiných žalob, návrhů a opravných prostředků
  • Odpovědnost za škodu, bezdůvodné obohacení a odpovědnost za vady ve věcech obchodněprávních